V jednoduchosti najdeš prima zábavu - MultiTRIO ABECEDA potřetí

Venku je počasí pod psa, a tak opět přišla na řadu naše oblíbená a stále neprobádaná hra MultiTRIO ABECEDA. V jednoduchosti je krása a ve variantě hry LotoTRIO jsme našli společníka na pěknou část nedělního odpoledne. Kdo už hry z edice značky Pexetrio zná, tomu asi nebude potřeba variantu LotoTRIO představovat. Těm, kteří nevědí - využijí se plakáty, na kterých jsou černobíle zobrazeny kartičky, aby přiložená barevná kartička byla dobře viditelná. Hráči pak dobře rozeznají, která kartička z trojice jim chybí a kterou je potřeba dohledat. LotoTRIO můžete hrát v různých variantách nebo obtížnostech. Představujeme dvě z nich:

* Rozložíme plakát s vyobrazenými kartičkami (můžete použít jeden nebo více plakátů). Rozprostřeme zamíchané hrací kartičky lícem nahoru před sebe na stůl. Hledáme trojice, které k sobě patří, a pokládáme je na předkreslené obrázky. Pro vyšší obtížnost je možné hledat jen určité skupiny. Po vytvoření trojice ji nezapomínejte správně pojmenovat!

* 2 hráči si předem rozdělí 6 konkrétních trojic. Z vybraných karet si položíme vždy jednu kartu z každé trojice na plakát lícem nahoru. Ostatní kartičky dáme do víka krabice a vytahujeme po jedné kartě jako bingo. Kdo vytaženou kartičku vlastní, zakřičí „mám!“ a přiřadí správně na předkreslené okénko. V případě, že má hráč vytvořené trojice ze všech karet, které mu byly na začátku určeny, vykřikne „bingo“ a vítězí.

Už jsme si vyhlídli další variantu, kterou si zahrajeme příště :-)