ZŠ a MŠ Chalabalova v Brně hodnotila řadu Začínáme vystřihovat

Paní učitelky ze Základní a Mateřské školy Chalabalovy v Brně zhodnotily naše vystřihovánky Začínáme vystřihovat přímo v praxi u dětí. Líbil se jim celkový nápad a moc pěkné výtvarné zpracování, dále že jsou obrázky realistické a že sešity obsahují i drobné úkoly (dokreslování, hledání stop apod.). Sešity Začínáme vystřihovat určitě v rámci školy doplní jako nové vzdělávací pomůcky.

Paní učitelky odhalily i cenný prostor pro zlepšení. V sešitě V lese doporučujeme použití vteřinového lepidla, což není ideální nápad pro menší děti. V tomto případě by musel práci převzít dospělý. Také si paní učitelky všimly, že některé naše formulace návodů a pokynů ke stříhání jsou psány jako pro dospělé. Ceníme si takových postřehů a důkladně promyslíme zlepšení. 

Další postřehy z brněnské školy naznačovaly, že vystřihovánky se velmi líbily. Paní učitelky se shodly na vhodnosti jejich používání při projektových dnech a skupinové práci v 1. a 2. třídách. Z praktických důvodů a z důvodu prezentací by se jim zdálo vhodnější, aby listy pro lepení byly jednostranné a popřípadě s perforací na odtržení. Uznaly však, že současná varianta je ekologičtější a méně náročná na výrobu. Závěrem poznamenaly, že se jedná o pěkné materiály na oživení výuky.

Oboustranné hodnocení s klady i zápory je pro nás velmi cenné a pomůže nám v dalším vývoji produktů. Moc děkujeme do Brna!